Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã sản phẩm
Description
Loại sơn
Indoor System – Close pore / Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong:

Sanding Sealer

W3105

Sơn Lót Trong

Sanding Sealer

W3108

Sơn Lót Trong

Sanding Sealer W7010 Sơn Lót Trong
Sanding Sealer W7107 Sơn Lót Trong

Sanding Sealer

W7109

Sơn Lót Trong

Satin 5% W7031-5% Sơn Phủ Trong Bóng 5%
Satin 10% W7031-10% Sơn Phủ Trong Bóng 10%
Satin 15%
W7031-15%
Sơn Phủ Trong Bóng 15%
Satin 20%
W7031-20%
Sơn Phủ Trong Bóng 20%
Satin 30%
W7031-30%
Sơn Phủ Trong Bóng 30%
Gloss 80% W7032-80% Sơn Phủ Trong Bóng 80%
Satin 5% W7043-5% Sơn Phủ Trong Bóng 5%
Satin 10% W7043-10% Sơn Phủ Trong Bóng 10%
Satin 15% W7043-15% Sơn Phủ Trong Bóng 15%
Satin 20% W7043-20% Sơn Phủ Trong Bóng 20%
Satin 30% W7043-30% Sơn Phủ Trong Bóng 30%
Gloss 60% W7043-60% Sơn Phủ Trong Bóng 60%
Gloss 80% W7043-80% Sơn Phủ Trong Bóng 80%

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM