Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Electrostatic System – Outdoor / Hệ sơn tĩnh điện – ngoài trời :
Sanding Sealer OS
W8564
Sơn lót trong
Satin OS 30%
W8565
Sơn phủ trong
Sealer White OS
W8566
Sơn lót trắng
Satin White OS
W8567
Sơn phủ trắng
     
  Copyright © 2009 BIOCHEM