Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Tinh màu mờ (bít vân gỗ)

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại màu
Colour Pigments for Indoor / Tinh Màu– hệ trong nhà :
Opaque & Semi – transparent Colours / Tinh màu mờ (bít vân gỗ) :
Red SD
U9430
Tinh màu đỏ
Red RS
U9265
Tinh màu đỏ cờ
Orange
U9551
Tinh màu cam
Yellow F2G
U9431
Tinh màu vàng
Violet
U9552
Tinh màu tím

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM