Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Tinh màu trong - Trong nhà

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại màu
Colour Pigments for Indoor / Tinh Màu– hệ trong nhà :
Transparent Colours / Tinh màu trong :
Transparent Yellow
U9760
Tinh màu vàng
Transparent Orange
U9761
Tinh màu cam
Transparent Red
U9763
Tinh màu đỏ
Transparent Black
U9763
Tinh màu đen

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM