Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Các sản phẩm khác và Trợ chất

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Other products and Additives / Các sản phẩm khác và Trợ chất
Anti-migration Sealer
W8035
Lót chống ố vàng (ATM)
Anti-migration Sealer
W7015ATM
Lót chống ố vàng (ATM)
Wiping Stain
W8021
Chất stain màu
Wood Filler
W8040
Bột trám trét
Part B
W8018
Chất cứng
Part C
W8019
Chất cứng
Part F
W8021
Chất cứng
Part Q
EPX-06H
Chất cứng
Reducer DS
W8044
Chất pha loãng
Reducer
W8046
Chất pha loãng
Anti-moisture Additive
W8116
Chất chống nứt
Water-based Retarder
W8503
Chất làm căng bề mặt
Wood Adhesive
D4
Keo dán gỗ

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM