Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn ngoài trời

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Outdoor System / Hệ sơn ngoài trời:
Satin IDS
IDS603E1
Sơn lót / phủ trong bóng
Satin EX 15%
IDS604-30%
Sơn lót / phủ trong bóng 30%
Satin IDS 50%
IDS604-50%
Sơn lót / phủ trong bóng 50%
Sealer UV
W7125
Sơn lót trong kháng UV
Satin UV 30%
W7025-20%
Sơn lót/phủ UV bóng 20%
Satin UV 60%
W7025-60%
Sơn lót/phủ UV bóng 60%

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM