Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn quét / lăn – trong nhà

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Indoor System – Rolling& DIY / Hệ sơn quét / lăn – trong nhà :
Sanding Sealer DIY
W8038
Sơn lót trong
Anti-migration Sealer DIY
W8022
Sơn lót chống ố
Gloss DIY
W8023
Sơn phủ bóng 50%
Satin DIY
W8024
Sơn phủ bóng 30%
Sealer White DIY
W8020
Sơn lót trắng
Satin White DIY
W8027
Sơn phủ trắng

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM