Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn trong nhà trên MDF

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Indoor System on MDF / Hệ sơn trong nhà trên MDF:
Rattan Sealer
W5534
Sơn lót trong
MDF White
W8412
Sơn lót trắng trên MDF

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM