Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Indoor System – Close pore / Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Sanding Sealer HD
W8348
Sơn lót trong dày
Gloss HD
W8480
Sơn phủ trong dày bóng 50%
Satin HD 30%
W8481 30
Sơn phủ trong dày bóng 30%
Satin HD 10%
W8481 10
Sơn phủ trong dày mờ 10%

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM