Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Hệ sơn ngoài trời
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Indoor System – White Coatings / Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng:
Sealer White

W3112

Sơn lót trắng
Sealer White

W3114

Sơn lót trắng
Sealer White
W3115
Sơn lót trắng dày
Sealer White
W7112
Sơn lót trắng dày
Sealer White
W7222
Sơn lót trắng dày
Satin White
W3303
Sơn phủ trắng

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM