Vn | En
 
 
    
Giới thiệu
Một số quy trình sơn hoàn thiện tham khảo
 

Một số quy trình sơn hoàn thiện tham khảo

QUY TRÌNH 1 : Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn dày- Qua sấy


1. Lau Wiping Filler W8386 (có pha màu)
2. Sấy 5 - 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút
3. Chà nhám nhẹ với giấy nhám #280-320
4. Phun lót dày Sanding Sealer HD W8348
5. Sấy 5 - 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút
6. Chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
7. Dặm lại màu cho đạt màu yêu cầu (sử dụng Satin / Gloss để pha màu)
8. Phun một lớp phủ Satin / Gloss 
9. Sấy 5 - 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5 phút
10. Chà nhẹ với giấy nhám #400-600
11. Phun một lớp phủ sau cùng Satin / Gloss
12. Sấy 5 - 20 phút ở nhiệt độ 45-500C, để sản phẩm nguội lại trong vòng 5phút
13. Đóng gói sau 2 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Filler + 1 Sealer + 2 Topcoats
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4.5 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 2: Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn dày – Không qua sấy

 


1. Lau Wiping Filler W8386 (có pha màu)
2. Sau 30 phút chà nhám nhẹ với giấy nhám #280-320
3. Phun lót dày Sanding Sealer HD W8348
4. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
5. Phun lót dày Sanding Sealer HD W8348
6. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
7. Dặm lại màu cho đạt màu yêu cầu (sử dụng Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85% để pha màu)
8. Phun một lớp phủ sau cùng Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85% 
9. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Filler + 2 Lót (Sealer) + 2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 3: Sơn trong (thấy vân) – tạo màn sơn mỏng – Không qua sấy


1. Lau Wiping Stain W8523 (có pha màu)
2. Phun lót Sanding Sealer W8029
3. Sau 30 phút chà nhám đạt độ mịn – láng với giấy nhám #320-400
4. Dặm lại màu với Wiping Stain (bước 1)
5. Phun lớp phủ Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85%
6. Phun một lớp phủ sau cùng Satin W8031 30% hoặc Gloss W8030 85% 
7. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Stain + 1 Lót (Sealer) + 2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 4: Sơn Trắng – Chống Ố Vàng – Hàng Trong Nhà


1. Phun/Nhúng hỗn hợp sơn chống ố (100% ATM W8035+3% Part B+20%Reducer)
2. Sau 2 – 3 tiếng, chà nhám sơ với giấy nhám #320-400
3. Phun dặm lại lớp chống ố ở những khu vực dễ nhìn thấy + KHÔNG CHÀ NHÁM
4. Sau 1 - 2 tiếng phun 1 lớp sơn lót trắng Sealer White W8282
5. Sau 30 phút, chà với giấy nhám #400-600
6. Phun 1 lớp sơn trắng Sealer White W8282
7. Sau 30 phút, vuốt nhám nhẹ #600-800
8. Phun một lớp phủ trắng Satin White W8032 hoặc phủ bóng trong Satin W8031 hoặc bóng Gloss W8030 (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 30 phút)
9. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 ATM + 2 Lót (Sealer) + 1-2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 8 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 5: Sơn Trắng – Chống Ố Vàng – Hàng Ngoài Trời
1. Phun/Nhúng hỗn hợp sơn chống ố (100% ATM W8035 + 3% Part B (chất cứng hệ nước) + 20% Reducer (chất pha loãng hệ nước))
2. Sau 2 – 3 tiếng, chà nhám sơ với giấy nhám #320-400
3. Phun dặm lại lớp chống ố ở những khu vực dễ nhìn thấy + KHÔNG CHÀ NHÁM
4. Sau 1 - 2 tiếng phun 1 lớp sơn lót trắng Satin White EX W8288
5. Sau 1h, chà với giấy nhám #400-600
6. Phun 1 lớp sơn trắng Satin White EX W8288
7. Sau 1 h, vuốt nhám nhẹ #600-800
8. Phun một lớp phủ trắng Satin White EX W8288 hoặc phủ bóng trong Satin EX W8113 hoặc Gloss EX W8112 100% + 3% Part B (cứng) + 20% Reducer (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 1h)
9. Đóng gói sau 24 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 ATM + 2 Lót (Sealer) + 1-2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 9-10giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2


QUY TRÌNH 6: Sơn Trắng / màu trên gỗ MDF


1. Phun sơn lót trắng W8412 trên MDF
2. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun sơn lót trắng W8412 hoặc lót màu trên MDF
4. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ trắng Satin White W8032 hoặc phủ bóng màu Satin W8031 hoặc Gloss W8030 (nếu muốn tạo lớp sơn dày có thể phun 2 lần, mỗi lần cách nhau 30 phút)
6. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 1 Lót trăng MDF White + 1 lót trắng MDF White/lót màu + 1-2 Phủ (Topcoat)
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

> Lưu ý: phun thêm một lớp lót trắng trên MDF W8412 vào các cạnh của tấm MDF mà không cần phải sử dụng bột trám trét (timber putty)


QUY TRÌNH 7: Sơn Đen trên gỗ MDF


1. Phun sơn lót đen W8411 trên MDF
2. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun sơn lót đen W8411 trên MDF
4. Sau 30 phút chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ đen Satin W8031 30%
6. Mát nhám sơ bằng nhám #800 hoặc bùi nhùi mịn
7. Phun một lớp phủ đen sau cùng Satin W8031 30% hoặc một lớp sơn phủ trong mờ Satin W8031 hoặc bóng Gloss W8030
8. Đóng gói sau 8 - 12 h.
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 2 Lót đen MDF (Sealer Black) + 1-2 Phủ đen
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

> Lưu ý: phun thêm một lớp lót đen trên MDF vào các cạnh của tấm MDF mà không cần phải sử dụng bột trám trét (timber putty)


QUY TRÌNH 8: Sơn đạt MÀU TỰ NHIÊN của gỗ


1. Phun Woody Clear W8228 (Indoor) hoặc Woody Clear EX W8452 (Outdoor)
2. Sau 45 phút – 1h chà nhám với giấy nhám #320-400
3. Phun Woody Clear W8228 (Indoor) hoặc Woody Clear EX W8452 (Outdoor)
4. Sau 45 phút – 1h chà nhám với giấy nhám #400-600
5. Phun một lớp phủ sau cùng Woody Clear W8228 (đối với hàng trong nhà); đối với hàng ngoài trời: phun hỗn hợp Woody Clear EX W8452 100% + Part B (3%) + Reducer (20%)
6. Đóng gói sau 8 - 12 h (đối với hàng trong nhà) / 24h (đối với hàng ngoài trời)
Tổng cộng các lớp sơn phủ = 2 – 3 lớp 
Tổng cộng thời gian hoàn tất finishing (bao gồm cả thời gian phun) = 3 – 4 giờ
Thiết bị phun = súng phun độ nén cao (không có hơi) với áp suất không khí 5kg/cm2

 

 

 


     
  Copyright © 2009 BIOCHEM