Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn TDS - MSDS - ngoài trời
Hệ sơn ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Download
TDS - MSDS
Indoor System on Fibre Materials / Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà :
Rattan Gloss BN4V2
W8073
Sơn phủ trong
TDS - MSDS
Rattan Gloss BN1
W8153
Sơn phủ trong
TDS - MSDS
Rattang Gloss VLM
W8415
Sơn phủ trong
TDS - MSDS
Rattan Satin White RXM
W8274
Sơn phủ trắng
TDS - MSDS
Bamboo Sealer
W8059
Sơn lót trên tre có vỏ
TDS - MSDS
     
  Copyright © 2009 BIOCHEM