Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn TDS - MSDS - ngoài trời
Hệ sơn ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Tinh màu mờ (bít vân gỗ)

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại màu
Specific Gravity
Tỷ trọng
Colour Pigments for Indoor / Tinh Màu– hệ trong nhà :
Opaque & Semi – transparent Colours / Tinh màu mờ (bít vân gỗ) :
Black CS
U9267
Tinh màu đen
0.96 – 1.05
Lemon Yellow
U9735
Tinh màu vàng chanh
1.17 – 1.21
Yo Yellow
U9270
Tinh màu vàng đất
1.60 – 1.80
Red SD
U9430
Tinh màu đỏ
1.02 – 1.08
Rubine Red
U9671
Tinh màu đỏ cánh sen
1.17 – 1.23
Red RS
U9265
Tinh màu đỏ cờ
1.16 – 1.21
Green FBH
U9443
Tinh màu xanh lá cây
1.16 – 1.21
Blue BS
U9268
Tinh màu xanh dương
TDS - MSDS
Orange FLR
U9551
Tinh màu cam
1.03 – 1.09
Violet FLR
U9552
Tinh màu tím
1.02 – 1.08
Yellow INT
U9461
Tinh màu vàng chanh
1.17 – 1.23
Red INT
U9462
Tinh màu đỏ
1.02 – 1.08
     
  Copyright © 2009 BIOCHEM