Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn TDS - MSDS - ngoài trời
Hệ sơn ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Tinh màu trong - Trong nhà

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại màu
Specific Gravity
Tỷ trọng
Colour Pigments for Indoor / Tinh Màu– hệ trong nhà :
Transparent Colours / Tinh màu trong :
Black KS
U9672
Tinh màu đen
Brown KS
U9758
Tinh màu vàng
TDS - MSDS
Yellow KS
U9760
Tinh màu vàng
Orange KS
U9761
Tinh màu đỏ
TDS - MSDS
Blue KS
U9762
Tinh màu xanh dương
TDS - MSDS
Red KS
U9763
Tinh màu đỏ

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM