Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn TDS - MSDS - ngoài trời
Hệ sơn ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Các sản phẩm khác và Trợ chất

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Download
TDS - MSDS
Other products and Additives / Các sản phẩm khác và Trợ chất
Anti-migration Sealer
W8035
Lót chống ố vàng (ATM)
Wood Filler
W8021
Bột bã
TDS - MSDS
Wiping Filler
W8386
Bột bã
TDS - MSDS
Wiping Stain
W8523
Chất stain màu
TDS - MSDS
Timber Putty
W8213
Bột trám trét
TDS - MSDS
Part B
W8018
Chất cứng
Reducer
W8046
Chất pha loãng
Anti-moisture Additive
W8116
Chất chống nứt
TDS - MSDS
Water-based Retarder
W8503
Chất làm căng bề mặt
TDS - MSDS
Wood Adhesive
D4
Keo dán gỗ
TDS - MSDS
     
  Copyright © 2009 BIOCHEM