Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn TDS - MSDS - ngoài trời
Hệ sơn ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn ngoài trời

 

Products
Tên sản phẩm
Product Code
Mã số
sản phẩm
Description
Loại sơn
Download
TDS - MSDS
Outdoor System / Hệ sơn ngoài trời:
Gloss EX 60%
W8112
Sơn lót / phủ trong bóng 60%
TDS - MSDS
Satin EX 15%
W8113 15
Sơn lót / phủ trong bóng 15%
TDS - MSDS
Satin EX 30%
W8113 30
Sơn lót / phủ trong bóng 30%
TDS - MSDS
Satin EX UV 30%
W8399
Sơn lót/phủ UV bóng 30%
TDS - MSDS
Woody Clear EX
W8452
Sơn lót/phủ giữ màu tự nhiên
TDS - MSDS
Satin White EX
W8288
Sơn lót / phủ trắng
Dipping Clear EX
W8528
Sơn lót trong
TDS - MSDS
Dipping White EX
W8529
Sơn lót trắng
TDS - MSDS
     
  Copyright © 2009 BIOCHEM