Vn | En
 
 
    
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trắng
Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong & dày
Hệ sơn trên mây tre lá - trong nhà
Hệ sơn trong nhà trên MDF
Hệ sơn quét / lăn – trong nhà
Hệ sơn tĩnh điện - trong nhà
Hệ sơn TDS - MSDS - ngoài trời
Hệ sơn ngoài trời
Các sản phẩm khác và Trợ chất
Tinh màu trong - Trong nhà
Tinh màu mờ (bít vân gỗ)
Tinh màu - Hệ ngoài trời
 

Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong

Products

Tên sản phẩm

Product Code

Mã số

sản phẩm

Description

Loại sơn

Download

TDS - MSDS

Indoor System - Open pore / Hệ sơn trong nhà trên gỗ – sơn trong:

Sanding Sealer

W8029

Sơn lót trong

TDS - MSDS

Sanding Sealer

W8074

Sơn lót trong

TDS - MSDS

Matt 10%

W8148

Sơn phủ trong bóng 10%

TDS - MSDS

Satin 15%

W8031 15

Sơn phủ trong bóng 15%

TDS - MSDS

Satin 30%

W8031 30

Sơn phủ trong bóng 30%

TDS - MSDS

GLS Matt 50%

W8191

Sơn phủ trong bóng 50%

TDS - MSDS

Gloss 60%

W8056

Sơn phủ trong bóng 60%

TDS - MSDS

Gloss 80%

W8030

Sơn phủ trong bóng 80%

TDS - MSDS

Woody Clear

W8228

Sơn phủ giữ màu tự nhiên

TDS - MSDS

 

 

 

     
  Copyright © 2009 BIOCHEM