Vn | En
 
 
 

Địa chỉ văn phòng
 

Lô A63 , khu dân cư Sadeco, phường Tân Phong , Quận 7.
Tel       :  (+84-28) 3620 4207 / 3620 4208       

Fax: (+84-28) 3620 4206

Website: www.biochem.vn
Email:
contacts@biochem.vn 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCuHX121GTiESU-y847uJm2w

Nhà máy:

 A-3A-CN, Khu công nghiệp Mỹ phước 3, Đường DA4, Phường Thới Hòa,  Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

 
   
 
     
  Copyright © 2009 BIOCHEM